+48 25 682 45 46

agro-farm@o2.pl

Najwyższa jakość!
 

Obróbka wosku


Proces produkcji węzy pszczelej w naszym zakładzie można podzielić na następujące trzy etapy:

  • topienie oraz sterylizacja wosku
  • wytłaczanie plastrów węzy pszczelej
  • pakowanie gotowego produktu

Przed rozpoczęciem produkcji węzy pszczelej dokładnie ważymy i sprawdzamy cechy organoleptyczne wosku pszczelego. Jeżeli dana partia wosku budzi nasze zastrzeżenia, pobieramy próbkę i wysyłamy ją do Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich usytuowanym przy Zakładzie Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach w celu zbadania właściwości fizykochemicznych. Chcemy mieć pewność co do jakości wosku pszczelego który przyjmujemy do naszego zakładu.

Poniżej jest skan wyników badania wosku niezawierającego żadnych zanieczyszczeń:

Zafałszowanie (bez)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niżej jest skan wyników analiz laboratoryjnych które wykazały niewielką domieszkę substancji obcych:

Zafałszowanie (jest)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakość węzy pszczelej jest ściśle związana z jakością wosku pszczelego z którego jest wytwarzana. Najbardziej opłaca się produkować węzę z wosku która pochodzi z własnego „obiegu zamkniętego”. Dlatego przerób o wielkości powyżej 50 kg, wykonujemy zawsze z wosku powierzonego przez pszczelarza. Jaki wosk dostaniemy, z takiego wosku będzie wytworzona węza.

Przed przystąpieniem do produkcji, rozgrzewamy wosk do temperatury topnienia, a następnie płynny wosk jest klarowany. Jeśli w wosku są jakieś obce dodatki (parafina, stearyna) lub zanieczyszczenia (pyłki, pierzga), to na tym etapie wszystko jest usuwane. Jest to niezbędna czynność przed rozpoczęciem sterylizacji wosku i stanowi ona integralną część procesu technologicznego stosowanego w naszym zakładzie. Pominięcie tego etapu groziłoby „przypaleniem” wosku podczas sterylizacji w przypadku gdyby były w nim resztki niedostatecznie sklarowanych brudów.

Następnie tak przygotowany wosk, jest poddawany obróbce termicznej w autoklawie i ulega sterylizacji przy nadciśnieniu oraz działaniu nasyconej pary wodnej w temperaturze ok. 140°C. Kombinacja tych wszystkich czynników pozwala zniszczyć wszystkie formy wegetatywne, zarodniki jak i przetrwalniki wszelkich zaraźliwych mikroorganizmów. Proces ten jest zgodny z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. 2005, Nr 187 poz. 1574).  Jest w nim wskazane, że „Unieszkodliwienie bakterii wywołujących chorobę, a zwłaszcza ich przetrwalników znajdujących się w produktach pszczelich pochodzących od chorych rodzin pszczelich może być przeprowadzane w autoklawie przy temperaturze 121°C, ciśnieniu 0,1 MPa w ciągu 30 minut”

W dalszej kolejności wysterylizowany oraz przefiltrowany wosk jest przelewany do sedymentatora i tam jest stopniowo schładzany najpierw do temperatury 110°C, a następnie 72°C- 80°C. W tym momencie dochodzi do trzech procesów:
a) odparowania wody
b) sedymentacji pozostałych resztek drobnych cząsteczek (pyłków kwiatowych, pierzgi)
c) tworzenia się igiełkowatej struktury woku

Usunięcie wody z wosku po procesie sterylizacji jest konieczne. W przeciwnym razie może to prowadzić do niepożądanych zmian w wosku, jak na przykład tworzenie się grzybni lub pleśni. W zbiorniku sedymentacyjnym jest przeprowadzana ostateczna filtracja płynnego wosku. Podczas stygnięcia wosku, drobniutkie cząsteczki obce opadają na dno zbiornika i są usuwane. To właśnie proces sedymentacji powoduje iż wyprodukowana węza pszczela jest jasna i wolna od wszelkich skaz wizualnych (smugi, słoje, zaciemnienia). Powolne ostudzanie wosku, sprzyja również stopniowemu narastaniu igiełkowatej struktury wosku. Ma to wpływ na powstawanie dłuższych łańcuchów wosku, co ma później bezpośrednie przełożenie na właściwości mechaniczne wyprodukowanej węzy. Im dłużej ten proces trwa, tym dłuższe powstają łańcuchy kryształków wosku, a tym samym struktura wosku jest bardziej zwarta.

W dalszym etapie, przefiltrowany i wysterylizowany wosk jest przelewany do woskowej wanny. W niej chłodzony wodą bęben, w części zanurzony w ciekłym wosku, powoli obraca się podczas gdy na jego powierzchni formuje się cienka woskowa wstęga. Jest ona oddzielana od bębna, a następnie „przeciskana” przez komorę pracującą oraz walce gładkie w celu nadania jednolitej grubości oraz szerokości na całej długości. Tak przygotowana wstęga jest nawijana na rolki. Następnie gładki pas wosku jest przepuszczany przez walce grawerowane, które wytłaczają w nim strukturę szablonu sześciokątnych komórek pszczelich. W tym momencie następuje intensywna dyslokacja kryształków wosku, powodując powstanie wzoru podobnego do wielowarstwowej siatki. W końcowym etapie, woskowa taśma z wyciśniętym wzorem jest przycinana do odpowiednich rozmiarów formując plastry węzy pszczelej. Każdy jeden arkusz węzy ma wybite inicjały charakterystyczne tylko dla naszego zakładu. Węza pszczela wyprodukowana w takiej technologii odznacza się dużą elastycznością, nie jest kruchliwa, jest bardzo wytrzymała oraz odporna na niższe temperatury. Finalny produkt jest zgodny z normą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr. PN-R-78894.

Każda partia wosku jest ważona i pakowana w 10 kg paczki. Każde opakowanie ma trzy przekładki: na dole, w środku i u góry. Przekładki są większe od arkusza węzy, gdyż ich rolą jest zabezpieczanie przed ewentualnymi zgnieceniami. Wszytko opakowane jest papierem pakowym lub umieszczane w kartonie. Za każdą paczkę jest doliczana opłata typowo za opakowanie.

Warunki higieniczne w pomieszczeniach w których prowadzona jest produkcja węzy pszczelej zostały dostosowane stosowanie do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Cały proces technologiczny w naszym zakładzie jest pod stałą kontrolą weterynaryjną. Poniżej znajdą Państwo wyniki badań z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, przeprowadzonych w kierunku obecności w wosku patogenów chorobotwórczych i ich przetrwalników (Paenibacillus larvae), które wywołują zgnilca amerykańskiego:

0003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

Cennik


Przerób wosku na węzę pszczelą:

7zł/kg 8zł/kg 10zł/kg
powyżej 500kg powyżej 100kg poniżej 100kg